Archive - 30th April 2006

pleasant dreams, david

jag tror att jag håller på att bli galen.
och
varje gång jag går till mitt rum från hissarna, och liksom går längre och längre in i labyrinten som är studentkorridorerna, igenom dörrar som stängs och runt hörn som förvillar...

så känns det som att jag går in i mig själv lika långt, nästan så att jag når den där vrån där galenskapen sitter och trycker.


. . .