Archive - 26th February 2006

att börja om från början

vi förlorade allt vi hade, och nu måste vi börja om. att komma tillbaka hit och inte känna sig vid den nya bloggens anlete. det var tufft.men ur askan stiger något nytt och kanske bättre. en ny tid där vi kanske skapar på riktigt istället för att drälla i floder av tomma ord. skal av löften som vi gjort till varandra, utan substans.vi kanske är starkare nu. som ärrvävnad. som ärrvävnaden på mitt finger. fingret jag skriver med nu. mitt avtryckarfinger......nu ska jag sova. det är skönt att vara tillbaka


. . .